IT-Professionals van PMT: uw schakel tussen business en IT | 15 februari 2018

Het combineren van moderne klantbediening, een hoogwaardige administratie en de reductie van kosten is een forse uitdaging. Om deze uitdaging aan te gaan is het noodzakelijk dat uw business en IT elkaar blindelings vinden. Onze ervaring leert dat IT-professionals met uitgebreide kennis van pensioen bij uitstek in staat zijn om dit te realiseren. Lees hier […]

Lees verder >

“Vertrouwen in de toekomst” | 2 november 2017

‘Vertrouwen in de toekomst’ is dan wel de titel van het nieuwe regeerakkoord, maar die slaat helaas niet op het vertrouwen van de betrokken partijen in onze toekomstvoorziening pensioen. Ondanks de hoopvolle titel, zegt het nieuwe regeerakkoord eigenlijk verrassend weinig concreets over de volgens velen broodnodige pensioenhervormingen. En geldt ‘iedereen gaat erop vooruit’ook voor het […]

Lees verder >

Unieke samenwerking AZL, PMT Groep en SPO zorgt voor snel en effectief opleidingstraject | 26 oktober 2017

De komst van twee nieuwe klanten bij pensioenuitvoerder AZL vroeg om meer collega’s. Maar hoe krijg je een grote groep nieuwe medewerkers met en zonder pensioenervaring in korte tijd breed inzetbaar? PMT Groep en SPO gingen een unieke samenwerking aan en verzorgden samen met AZL een nieuw en succesvol opleidingstraject op maat. “Voorheen werden nieuwe […]

Lees verder >

Weet jij al alles over Waardeoverdracht van klein pensioen? | 25 september 2017

Op 22 september 2017 heeft AMweb de onderstaande blog van onze collega Christien Weemers gepubliceerd. Waardeoverdracht binnen 3 weken! U leest het goed. Dit is geen reclameslogan die te mooi is om waar te zijn; dit is dé nieuwe wettelijke termijn voor de waardeoverdracht van klein pensioen in een DC-regeling. Begin 2017 presenteerde staatssecretaris Klijnsma […]

Lees verder >

Leesvaardigheid next level: uitlezen van teksten uit afbeeldingen en pdf’s | 17 augustus 2017

Teksten die direct te kopiëren en plakken zijn, kon ik vanaf het begin al lezen en begrijpen. Het kwam helaas regelmatig voor dat een tekst op een scherm niet door mij te selecteren was en daarom niet automatisch uitgelezen kon worden.  Sinds deze week ben ik echter ook in staat teksten te herkennen die in […]

Lees verder >

Modernisering regeling gemeenschap van goederen. En het pensioenrecht? | 29 mei 2017

De Eerste Kamer nam op 28 maart 2017 het Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ aan. Daarmee komt een einde aan het standaard delen van voorhuwelijkse vermogens en schulden. Volgens velen is dit een goede stap om meer aansluiting te vinden met de hedendaagse maatschappelijke situatie: Er wordt vaker van de […]

Lees verder >

Uniformering (kleine) waardeoverdracht noodzakelijk | 21 maart 2017

Het afschaffen van de afkoop van klein pensioen en het invoeren van waardeoverdracht voor klein pensioen zoals staatssecretaris Klijnsma voor ogen heeft is een gouden kans om besparingen in de uitvoeringskosten te realiseren. Het huidige wetsvoorstel laat echter belangrijke mogelijkheden daartoe onbenut. Automatisering is namelijk alleen voordelig als de pensioensector het eens wordt over een […]

Lees verder >