5 vragen aan… Erwin Brugman

Hoe ben je met PMT in contact gekomen?

Een vriend van mij werkte bij PMT. Via hem zijn PMT en ik in contact met elkaar gekomen. Na twee plezierige gesprekken kwamen we snel tot de conclusie dat we met elkaar aan de slag wilden. Niet veel later kon ik al aan mijn eerste opdracht beginnen.

Je hebt net je opdracht bij SPF Beheer afgerond, wat heb je precies gedaan?

SPF Beheer is een pensioenuitvoerder. Het beheert de pensioenregelingen van de spoorwegen en het openbaar vervoer. Tot 2021 waren dit twee aparte pensioenregelingen met een eigen administratie. Vanaf 2021 worden deze regelingen samengevoegd en is er sprake van één uniforme regeling.

De administratie (data) van de twee pensioenregelingen stond op gescheiden servers en in aparte databases. Bij de fusie is deze data samengevoegd en op één algemene server geplaatst. De rapportages die door de medewerkers en het management gebruikt worden, verwezen echter nog naar de oude servers en databases. Het was mijn taak om deze rapportages om te bouwen zodat ze functioneerden met de data op de nieuwe server.

Je hebt de opleiding Actuarieel rekenen gevolgd. Kun je uitleggen waarom je hiervoor gekozen hebt?

Mijn eerste klus voor PMT was een administratieve opdracht bij pensioenuitvoerder MN. Hier ontdekte ik dat ik vooral de technische aspecten van pensioenen interessant vind; en dan met name de systematiek achter het berekenen van de pensioenopbouw en de bijbehorende premie. Bij de 1-jaar durende opleiding Actuarieel Rekenaar leer je hier van alles over.

Hoe hoop je jouw actuariële reken-skills in de toekomst te kunnen toepassen?

Het Pensioenakkoord levert op actuarieel gebied enorm veel werk op. De huidige plannen bestaan bijvoorbeeld uit het loslaten van de gegarandeerde pensioenhoogte en het aanpassen van de wijze waarop de hoogte van pensioenpremies wordt bepaald. Om de pensioenregelingen en premies aan te passen moet er heel veel gerekend worden. Het lijkt mij mooi als ik één of meerdere opdrachtgevers daarbij kan helpen.

Waarom zou je voor PMT moeten kiezen?

De opdrachtgevers van PMT zijn vooral actief in de sector pensioen en leven. Daarnaast verricht PMT werkzaamheden voor gemeenten binnen het sociaal domein . Dit zijn domeinen waar er ontzettend veel gebeurd is in de afgelopen tijd. Denk bijvoorbeeld aan het Pensioenakkoord en de steeds grotere decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten.

Binnen beide domeinen ligt er de komende jaren veel interessant en uiteenlopend werk. Daarnaast zijn PMT en haar dochter Embrace IT actief op het gebied van Robotic Process Automation en het ontwikkelen van webapplicaties. Veel mogelijkheden dus!

Door verschillende opdrachten uit te voeren en hier met je PMT-begeleider over te praten, ontdek je wat voor soort opdracht het beste bij jou past. Door het opdoen van ervaring en het volgen van opleidingen kun je jezelf vervolgens specialiseren in een bepaalde richting.