5 vragen aan… Erik Veerman

Hoe ben je bij PMT verzeild geraakt?

Ik ben door mijn broer Jeroen gewezen op PMT, hij was er al werkzaam. Ik zag het eerst niet zo zitten, maar na twee leuke gesprekken was ik overtuigd dat de wijze waarop er binnen PMT wordt samengewerkt, mensgericht, bij mij past. Daarna heb ik nog even de tijd genomen om na te denken over de financiële dienstverlening. Toen was PMT namelijk nog niet zoals nu actief bij gemeenten. Uiteindelijk heb ik vooral omdat detachering mij aansprak de sprong gewaagd. And the rest is history….. want inmiddels werk ik al meer dan 13 jaar met veel plezier bij PMT.

Wat doe je nu?

In ben bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch actief als projectleider. Momenteel ben ik projectleider voor het vervangen van een belangrijk IT-systeem. Dit systeem wordt door een aantal gemeenten en in samenwerking met VNG gebouwd. Een complex traject met veel stakeholders, maar een mooie uitdaging!

Wat is volgens jou belangrijk in de rol van projectmanager?

Oprechte interesse en investeren in je team. Dat is de basis, want samen met het team moet je tot resultaat komen. Ik houd ervan dat we binnen het team op een zodanig manier samen kunnen werken dat we het hartgrondig en openlijk oneens kunnen zijn, maar dit de samenwerking niet negatief beïnvloed.

Hoe ben je binnen PMT actief en hoe vind je dat?

Ik vind het belangrijk gevoel te houden met wat er binnen PMT speelt en contact te hebben met je PMT-collega’s. Daarom ben ik actief als voorzitter van de OR en verzorg ik samen met mijn collega Winny Lin de PMT opleiding Requirements. Risico is namelijk dat je zo opgaat in je opdracht dat je niet de tijd neemt om binnen PMT actief te zijn. Dat is zonde, want PMT’ers hebben elkaar veel te bieden qua ervaring en kennis. Niet onbelangrijk, het is ook gewoon gezellig om elkaar regelmatig te zien.

Waarom zou volgens jou iemand voor PMT moeten kiezen?

Afwisselende en uitdagende opdrachten, dat is het eerste wat bij mij naar boven komt. Voor mij is detachering een bewuste keuze, het houd je fris en scherp. In de beginperiode maak je daardoor snelle stappen in je ontwikkeling. Later is de ervaring die je hebt opgedaan erg waardevol en groei je gestaag door binnen het vakgebied waarin je bent gespecialiseerd.