Uniformering (kleine) waardeoverdracht noodzakelijk

21 maart 2017

David Veen
Sr. Consultant Process & Automation

Het afschaffen van de afkoop van klein pensioen en het invoeren van waardeoverdracht voor klein pensioen zoals staatssecretaris Klijnsma voor ogen heeft is een gouden kans om besparingen in de uitvoeringskosten te realiseren. Het huidige wetsvoorstel laat echter belangrijke mogelijkheden daartoe onbenut. Automatisering is namelijk alleen voordelig als de pensioensector het eens wordt over een standaard. Als iedereen een eigen oplossing bedenkt, wordt het alleen ingewikkelder en duurder.

Klein pensioen bundelen goed idee

Het bundelen van kleine pensioenen van een deelnemer is een goed idee. Steeds meer werknemers hebben een korter en flexibeler dienstverband. Kleine pensioenen komen daarom vaker voor. Deze kleine aanspraken apart administreren kost onnodig veel geld. Het bundelen van aanspraken door middel van waardeoverdracht maakt de uitvoering voordeliger… tenminste als je dat verstandig regelt.

In de pensioensector zijn standaarden ver te zoeken

Pensioenuitvoerders werken allemaal op hun eigen systemen en op hun eigen manier. Industrie-standaarden zijn er nauwelijks. De technische mogelijkheden om kosten te besparen blijven daardoor onbenut, of pogingen daartoe leveren niet het verwachte resultaat op. Een goed voorbeeld is het initiatief Waardeoverdracht via het Web. Ondanks jarenlange pogingen is er nog geen sprake van sector-brede adoptie.

Het kan ook anders. Tot de invoering van de Pensioenwet maakte iedere uitvoerder een eigen jaarlijks overzicht van het pensioen. De aanspraken op deze documenten waren niet (eenvoudig) te vergelijken of op te tellen. Pas met de invoering van het verplichte Uniform Pensioen Overzicht (UPO) kwam daarin verandering. Met het UPO werden aanspraken vergelijkbaar. Het idee van een Nationaal Pensioenregister, waarin al deze informatie overzichtelijk kon worden gepresenteerd, werd in een klap zinvol en technisch haalbaar.

Een dergelijke standaard is ook zeer wenselijk voor de overdracht van klein pensioen. Als uitvoerders het eens worden over een standaard met betrekking tot de over te dragen informatie, kan de belofte van kostenbesparing worden ingelost – door verregaande automatisering van het proces.

Pensioenregister in wetsvoorstel onvoldoende benut

In het wetsvoorstel van Klijnsma wordt bij het Pensioenregister slechts gecontroleerd of een ex-deelnemer met een klein pensioen, na het einde van de deelname, een nieuwe uitvoerder heeft. Als waardeoverdracht mogelijk blijkt, moeten beide uitvoerders dit verder onderling afwikkelen.

Het voorstel van Klijnsma laat daarmee een enorme kans onbenut. Als via het Pensioenregister een nieuwe uitvoerder wordt gevonden, moet alle relevante informatie direct via het Pensioenregister aan de nieuwe uitvoerder beschikbaar worden gesteld. Daarna kan het geld rechtstreeks naar de nieuwe uitvoerder worden overgemaakt. De ontvangende uitvoerder koppelt de geldstroom aan de geleverde informatie en zorgt voor verdere afwikkeling in de administratie.

Deze opzet vergt extra functionaliteit van het Pensioenregister; met name het verzorgen van een afgeschermde datastroom voor de bij de waardeoverdracht betrokken partijen. De winst is echter dat een proces dat anders tussen iedere uitvoerder veel communicatie en vertaalslagen vergt straight through kan worden geïmplementeerd. De koppeling naar het Pensioenregister is immers voldoende (om de gegevens aan te leveren voor overdracht en op te halen bij ontvangst van het geld). Een centraal portaal en standaard gegevensuitwisseling voorkomt een wirwar aan inefficiënte automatiseringsoplossingen.

Automatisering via het Pensioenregister is de beste kans om dit verplichte proces goedkoop en eenvoudig in te richten. Deze oplossing staat of valt bij de standaardisering van de voor de overdracht benodigde informatie. De staatssecretaris doet er daarom verstandig aan in haar wetsvoorstel een standaard op te nemen in plaats van dit over te laten aan de branche. Dat leidt in de praktijk tot snelle uniformering en efficiëntie, dat is uiteindelijk in het voordeel van alle deelnemers.

De (proces)wereld achter je parkeerplaats!

Natuurlijk is er veel aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19, de lockdown en steunmaatregelen. Je zou bijna vergeten dat gemeenten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ook hun reguliere dienstverlening doorloopt. Onze collega Lees meer...

Datum

7 april 2021

Transformatie sociaal domein: ‘werk in uitvoering’

In deze bijzondere tijd hebben gemeenten alle aandacht voor de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot COVID-19. Daardoor is er tijdelijk minder aandacht voor andere grote veranderingen, zoals de implementatie van de Omgevingswet (inmiddels Lees meer...

Datum

3 augustus 2020

Inwerken op afstand in 6 stappen!

Nu premier Rutte heeft aangekondigd dat de maatregelen worden verlengd, is het voor veel organisaties niet mogelijk om langer te wachten met het inwerken van nieuw aangenomen of ingehuurde medewerkers. Maar hoe pak je inwerken op afstand handig aan? Lees meer...

Datum

30 april 2020