Waardeoverdrachten, vergeet ze niet!

8 maart 2018

AM:web heeft het volgende artikel van Patty Kuijper, directeur bij PMT Groep, gedeeld: Na een waardeoverdracht heeft een deelnemer geen rechten meer bij de oude pensioenuitvoerder, maar hoe ga je dat bewijzen als de gegevens gewist zijn? Ondanks de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, doen pensioenuitvoerders er verstandig aan om gegevens na een waardeoverdracht te bewaren.

Met de invoer van de nieuwe privacy wetgeving uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ontstaat het recht op “vergetelheid” (artikel 17 AVG). Organisaties mogen gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Na het verloop van de wettelijke bewaartermijn bestaat de verplichting om gegevens te wissen, zelfs uit back-ups. Een terechte vraag is of het wissen van gegevens ook verplicht is na een waardeoverdracht. Dan heeft de deelnemer immers geen rechten meer bij de oude uitvoerder. Deze vraag is nog relevanter geworden, omdat klein pensioen binnenkort overgedragen kan worden en niet meer kan worden afgekocht. Waardeoverdracht gaat dus veel vaker voorkomen, om onnodige kosten van uitvoering te besparen.

Pensioen verjaart niet
De nieuwe privacy regels gelden voor alle Europese bedrijven, maar houden geen rekening met de bijzondere omstandigheden binnen de Nederlandse pensioenwereld. Privacy bevorderen is het uitgangspunt.

Pensioen wordt vaak pas na tientallen jaren ontvangen, maar het recht erop verjaart niet zolang de deelnemer leeft (artikel 59 Pensioenwet). Veel werknemers besteden pas aandacht aan hun pensioen als de AOW leeftijd nadert. Dan wordt het Pensioenregister bekeken en komen de schoenendozen met oude papieren op tafel. Is hierin dan nog terug te vinden dat pensioen is overgedragen? Waarschijnlijk niet, zeker niet als het om een –voor de deelnemer onbewuste- automatische overdracht ging…

Is er pensioen geweest?
Het is voor een uitvoerder dan belangrijk om aan te kunnen tonen dat wel degelijk sprake is geweest van de opbouw van pensioen en dat dit later (na een wisseling van werkgevers) is overgedragen.

Als dit door de uitvoerder niet bewezen kan worden, dan kan de deelnemer immers stellen dat onterecht geen pensioen is opgebouwd en dit ‘gemiste pensioen’ alsnog opeisen. Zelfs indien geen premie is voldaan, kan recht op pensioen bestaan.

Vergeet het niet!
In sommige situaties bestaat het recht op vergetelheid niet. Als bijvoorbeeld de gegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ik denk dat, zeker als pensioen steeds vaker wordt overgedragen, uitvoerders in de toekomst geconfronteerd kunnen worden met meer pensioenclaims. De werknemer weet dat de oude werkgever een (verplichte) pensioenregeling had, maar ziet geen pensioen hiervan meer in het register. Dan is een claim bij de oude uitvoerder snel ingediend… dus vergeet die waardeoverdrachten niet! Leg ze vast in het Pensioenregister of bij de oude uitvoerder.

De wetgever wil privacy beschermen en kosten besparen, dat zijn mooie doelen… maar zolang de deelnemer 40 jaar later voor de deur kan staan om pensioen te claimen, adviseer ik uitvoerders om niet alles te wissen. Ik ben benieuwd wat de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan vindt, toezichthouders genoeg, maar de sector mag dit soort zaken zelf uitvinden.

Patty Kuijper is directeur van de PMT Groep een dienstverlener voor marktpartijen met administratieve processen in de pensioen & leven branche.

(voor het originele artikel verwijzen we je graag naar: http://www.amweb.nl/pensioen/blog/2018/03/waardeoverdrachten-vergeet-ze-niet-101109315)

Transformatie sociaal domein: ‘werk in uitvoering’

In deze bijzondere tijd hebben gemeenten alle aandacht voor de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot COVID-19. Daardoor is er tijdelijk minder aandacht voor andere grote veranderingen, zoals de implementatie van de Omgevingswet (inmiddels Lees meer...

Datum

3 augustus 2020

Inwerken op afstand in 6 stappen!

Nu premier Rutte heeft aangekondigd dat de maatregelen worden verlengd, is het voor veel organisaties niet mogelijk om langer te wachten met het inwerken van nieuw aangenomen of ingehuurde medewerkers. Maar hoe pak je inwerken op afstand handig aan? Lees meer...

Datum

30 april 2020

De verzekeringswereld en de gemeentemarkt: dichterbij dan je zou denken…

In deze rubriek lees je de ervaringen van onze medewerkers. Zij delen hier onder andere wat hun werkzaamheden waren bij onze opdrachtgevers, wat zij tijdens de opdrachten zoal leerden en hoe het is om een PMT’er te zijn. Hieronder geven we het woord Lees meer...

Datum

24 juni 2019