Wanneer komt het pensioenakkoord er nu? We polderen nog even door!

1 oktober 2018

Er is de laatste dagen weer wat nieuws over de wijziging van het pensioenstelsel. Wanneer het definitieve akkoord op tafel zal liggen is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat we nog even door polderen. Het blijft politiek riskant om Nederlanders in de portemonnee te raken.

Achtergrond
Op hoofdlijnen was het plan van de SER (in 2017) om Persoonlijke pensioenpotjes in te voeren, een soort collectieve DC regeling. Iedereen een eigen potje en verplicht de risico’s (NP & AOP) delen. Daarbij zou de doorsnee premie worden afgeschaft. Dat laatste bleek een fors issue, want de hiervoor gewenste compensatie (voor 45-plussers) is erg duur (60 tot 100 miljard, afhankelijk van wie je het vraagt & de economie, ter vergelijking de begroting bedraagt over 2019 = 300 miljard…).

Begin dit jaar (mei) lekte een conceptakkoord van sociale partners uit. Hierin waren de persoonlijke pensioenpotjes verdwenen. Wel bleef de voorkeur de doorsnee premie af te schaffen staan, nu aangevuld met de wens tot een reëel pensioen (meer meebewegen met rente, levensverwachting en behaalde rendementen) en de vraag aan het kabinet, de verhoging van de AOW leeftijd te stoppen op 66 jaar (verdere verhoging uitstellen). Dit laatste is met name een wens van het FNV. Het kabinet gaf aan niets te voelen voor vertraging van de AOW verhoging (de huidige verhogingen hebben al 4 miljard opgeleverd).

Op Prinsjesdag was er nog geen akkoord en dat wordt als een probleem ervaren. Door de aanstaande Provinciale Statenverkiezing, gaat de samenstelling van de Eerste Kamer wijzigen. Het is niet onwaarschijnlijk dat het kabinet daar de meerderheid verliest en alleen met gedoogsteun tot wetgeving kan komen. Tevens wil je zo’n grote wijziging niet vlak voor verkiezingen doorvoeren. Er moet dus snel een akkoord komen of we zijn weer 2 jaar verder…

Recente ontwikkeling
Deze week werd het gerucht bekend dat de Staatssecretaris de verhoging van de AOW leeftijd wel wil vertragen (kosten 500 miljoen). Daarmee wordt aan de belangrijke wens van de FNV tegemoet gekomen. Dit kan voor het huidige rechtse kabinet de steun van linkse partijen opleveren. Hoewel dit een stap richting een akkoord kan zijn, is er nog een lange weg te gaan. Zo wil het kabinet (met name D66) liever persoonlijke pensioenpotjes, dan een reëel pensioen. Draagvlak hiervoor lijkt echter steeds verder weg, de vijf grootste fondsen pleiten ertegen in een open brief. Verder is er nog geen financiering voor de compensatie van afschaffing van de doorsneepremie.

Kortom …. we polderen nog even door.

Transformatie sociaal domein: ‘werk in uitvoering’

In deze bijzondere tijd hebben gemeenten alle aandacht voor de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot COVID-19. Daardoor is er tijdelijk minder aandacht voor andere grote veranderingen, zoals de implementatie van de Omgevingswet (inmiddels Lees meer...

Datum

3 augustus 2020

Inwerken op afstand in 6 stappen!

Nu premier Rutte heeft aangekondigd dat de maatregelen worden verlengd, is het voor veel organisaties niet mogelijk om langer te wachten met het inwerken van nieuw aangenomen of ingehuurde medewerkers. Maar hoe pak je inwerken op afstand handig aan? Lees meer...

Datum

30 april 2020

De verzekeringswereld en de gemeentemarkt: dichterbij dan je zou denken…

In deze rubriek lees je de ervaringen van onze medewerkers. Zij delen hier onder andere wat hun werkzaamheden waren bij onze opdrachtgevers, wat zij tijdens de opdrachten zoal leerden en hoe het is om een PMT’er te zijn. Hieronder geven we het woord Lees meer...

Datum

24 juni 2019