Weet jij al alles over Waardeoverdracht van klein pensioen?

25 september 2017

Op 22 september 2017 heeft AMweb de onderstaande blog van onze collega Christien Weemers gepubliceerd.

Waardeoverdracht binnen 3 weken!

U leest het goed. Dit is geen reclameslogan die te mooi is om waar te zijn; dit is dé nieuwe wettelijke termijn voor de waardeoverdracht van klein pensioen in een DC-regeling. Begin 2017 presenteerde staatssecretaris Klijnsma het concept wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen ter internetconsultatie, waarin zij haar plan op hoofdlijnen weergaf. Maar ‘the devil is in the details”…. in de bijbehorende AMvB waardeoverdracht klein pensioen zijn recent de details ingevuld, die fondsen en verzekeraars voor een enorme uitdaging stellen.

Waardeoverdracht binnen 3 weken

Waar in het concept-wetsvoorstel overdracht van reeds bestaande aanspraken nog “een stap te ver lijkt” en uitgebreid werd gemotiveerd waarom de grote hoeveelheid bestaande kleine pensioenen niet mocht worden overgedragen, is de mening van de staatssecretaris ineens drastisch gewijzigd. De 4,5 miljoen bestaande kleine pensioenaanspraken mogen volgens de AMvB nu namelijk wel worden overgedragen, gefaseerd in de komende vier jaar. Een reden voor deze wijziging van inzicht ontbreekt.

7 pensioenfondsen

De pensioenuitvoerders moeten zelf hun weg vinden in de meest efficiënte en ordentelijke afwikkeling van dit stuwmeer. Dat kan nog interessant worden, want 75% van deze bestaande kleine pensioenen is ondergebracht bij slechts zeven (bedrijfstak)pensioenfondsen (StiPP, PH&C, Detailhandel, Schoonmaak, Flexsecurity, BPL en Levensmiddelen). Het beleid van deze zeven besturen zal daarmee een grote invloed krijgen op de werkdruk in de waardeoverdrachtteams van de gehele sector.

Aantal overdrachten

Uit de diverse door de overheid gepubliceerde stukken blijkt, dat náást de 4,5 miljoen bestaande kleine pensioenen, jaarlijks 275.000 nieuwe kleine pensioenen ontstaan. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf 1 januari 2018 ongeveer 1,4 miljoen waardeoverdrachten per jaar verwerkt kunnen worden. Zelfs als niet alle kleine pensioenen overgedragen kunnen worden (omdat niet altijd een nieuwe uitvoerder beschikbaar is), zijn in de komende vier jaar meer dan 750.000 waardeoverdrachten van klein pensioen per jaar te verwachten.

Dat is in vergelijking met de ongeveer 114.000 reguliere waardeoverdrachten die door de sector per jaar worden verwerkt een gigantische extra werklast!

Extreem korte termijnen

Bij de overdracht van klein pensioen zal een eenvoudigere procedure gaan gelden dan bij reguliere waardeoverdrachten. Er hoeft geen offerte verstrekt te worden, de deelnemer hoeft niet in te stemmen en ook bij een dekkingstekort kan de overdracht doorgaan. Een waardeoverdracht van klein pensioen kan dus sneller afgewikkeld worden en dat is maar goed ook, want de wettelijke termijnen voor afhandeling zijn extreem kort.

Bij de uitgaande waardeoverdracht wordt via het Pensioenregister opgevraagd wie de nieuwe pensioenuitvoerder is. Zodra dit antwoord bekend is (de termijn voor het Pensioenregister is “zo spoedig mogelijk”), moet de waarde binnen tien werkdagen worden overgemaakt aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Gelukkig is dit werk voor de overdragende uitvoerder goed voor te bereiden en te plannen.

De ontvangende pensioenuitvoerder krijgt daarentegen een grotere uitdaging voor zijn kiezen. Hij moet na (de niet te plannen) ontvangst van een dergelijke betaling, binnen één maand de gelden aanwenden in een pensioenaanspraak (DB-regeling) dan wel binnen één week beleggen in een beschikbare premieregeling (DC-regeling). Vervolgens moet binnen tien werkdagen na deze termijnen de deelnemer geïnformeerd zijn over de waardeoverdracht.

Automatisering

Dergelijke enorme aantallen waardeoverdrachten zijn alleen binnen de genoemde extreem korte wettelijke termijn te verwerken als de automatisering optimaal ingeregeld is. In de toelichting op het nieuwe concept van de AMvB wordt echter helemaal niets concreets bepaald over automatisering van de waardeoverdrachten. De staatssecretaris neemt hierin geen regie en verwacht dat de markt dit zelf regelt.

Doordat in het voorstel geen randvoorwaarden aan de automatisering worden gesteld, blijven veel aspecten onduidelijk, zoals de uit te wisselen informatie, de wijze van betaling (per deelnemer of voor een groep ineens) en een systeem van ‘betalingskenmerken’ om de betaling en informatie aan elkaar te koppelen. Hoewel er overleg gaande is tussen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over de automatisering, is haast geboden gezien de beoogde ingangsdatum (1 januari 2018).

Communicatieverplichting

De (ex)deelnemer moet zoals gezegd geïnformeerd worden over waardeoverdracht van klein pensioen. Verschillende communicatiemiddelen worden hierdoor geraakt, bijvoorbeeld het Pensioen 1-2-3 en de stopbrief.

Het is verder van belang dat eenmaal afgehandelde kleine waardeoverdrachten geadministreerd en raadpleegbaar blijven, aangezien deelnemers in de praktijk pas laat aandacht besteden aan hun pensioen. Het is belangrijk dat zij dan nog kunnen achterhalen of er bij een pensioenuitvoerder (onterecht) geen sprake is geweest van pensioenopbouw of dat de waarde van het opgebouwde pensioen inmiddels is overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder. Helaas is dit niet in het voorstel opgenomen.

We gaan het zien…

Vrijwel de gehele sector ondersteunt het initiatief om kleine pensioenen samen te voegen, maar met de invulling uit AMvB ben ik bang dat de uitvoering een hele kluif gaat worden.  Een waardeoverdracht binnen 3 weken? Vanaf 1 januari 2018 beschikbaar… we gaan het zien. Het Pensioenregister laat al direct weten dat een automatische waardeoverdracht voor hen niet eerder uitvoerbaar zal zijn dan 2019. Het moet niet gekker worden!

http://www.amweb.nl/pensioen/blog/2017/9/waardeoverdracht-binnen-3-weken-101102812

Transformatie sociaal domein: ‘werk in uitvoering’

In deze bijzondere tijd hebben gemeenten alle aandacht voor de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot COVID-19. Daardoor is er tijdelijk minder aandacht voor andere grote veranderingen, zoals de implementatie van de Omgevingswet (inmiddels Lees meer...

Datum

3 augustus 2020

Inwerken op afstand in 6 stappen!

Nu premier Rutte heeft aangekondigd dat de maatregelen worden verlengd, is het voor veel organisaties niet mogelijk om langer te wachten met het inwerken van nieuw aangenomen of ingehuurde medewerkers. Maar hoe pak je inwerken op afstand handig aan? Lees meer...

Datum

30 april 2020

De verzekeringswereld en de gemeentemarkt: dichterbij dan je zou denken…

In deze rubriek lees je de ervaringen van onze medewerkers. Zij delen hier onder andere wat hun werkzaamheden waren bij onze opdrachtgevers, wat zij tijdens de opdrachten zoal leerden en hoe het is om een PMT’er te zijn. Hieronder geven we het woord Lees meer...

Datum

24 juni 2019