DISCLAIMER

Alle informatie op de website van PMT Groep heeft een informatief karakter. Hoewel PMT Groep getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen PMT Groep en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. PMT Groep accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Dit betreft in het bijzonder bestanden die vanaf deze website te downloaden zijn.

De inhoud van deze website en hieraan gerelateerde informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, elektronische middelen of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van PMT Groep. Alle rechten zijn voorbehouden aan PMT Groep.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van PMT Groep, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door PMT Groep onderhouden en PMT Groep heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. PMT Groep geeft dan ook geen enkele garantie, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

PMT Groep behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.